COLUMN

Jong bier
moet gisten

Aad van der Hoeven

Eeuwenlang dronk iedereen bier. Het water uit grachten en sloten was ongeschikt voor consumptie, maar als je het kookte en op smaak bracht, was het prima te drinken. Kinderen dronken dunbier, ook wel scharrebier genoemd, met minder suikers en een lager alcoholpercentage. Ook het teveel gemaakte Scheepsbier werd verkocht als Scharrebier in de stad. Bier was de volksdrank en de markt was dus enorm. Rond 1400 waren Gouda, Haarlem en Delft de voornaamste brouwsteden van Holland. Zij produceerden niet alleen voor de lokale markt, maar ook voor de export buiten hun vestingmuren. Delft wist in de loop van de vijftiende eeuw zijn concurrenten te overvleugelen. Het stadsbestuur begunstigde de grote brouwers ten koste van de kleintjes, zodat er steeds grootschaliger en goedkoper kon worden geproduceerd. Andere steden kozen voor bescherming van het kleinbedrijf en prijsden zich zo uit de markt.

 

Was het niet om de smaak, dan was het dus wel om de prijs dat tappers liever Delfts bier schonken dan dat van plaatselijke brouwerijen. Veel stadsbesturen probeerden de eigen nijverheid te beschermen door importheffingen op elders gebrouwen bier. In 1411 zag Delft echter kans deze belemmeringen uit de weg te ruimen. Het kreeg van graaf Willem VI gedaan dat hij alle steden in Holland en Zeeland verbood om Delfts bier hoger te belasten dan lokale producten. In die tijde brouwde Delft bijna alleen maar donkere bieren, we hadden veel export naar Limburg, Brabant en Zeeland en in Zeeland met name Middelburg. Daar hadden we veel Bierstekers (bierverkopers) werken. Omdat de inwoners van Middelburg dat donkere bier niet meer wilde en de Delftenaren vroegen naar wat anders, gingen een aantal brouwers in Delft licht  kleurige bieren brouwen. Het eerste licht kleurige bier heette Mueselare en dat accepteerde de inwoners van Middelburg wel, maar de Delftenaren zelf dronken graag de donkere bieren. Dat is voor de komende kouden maanden die gaan komen natuurlijk ook erg lekker.

 

Proost !!

 

Aad van der Hoeven

 

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Café de Oude Jan

Heilige Geestkerkhof 4

2611 HP  Delft