COLUMN

De toekomst van toerisme in Delft

Miriam Notten

Toerisme in Delft is een belangrijke economische pijler en genereert ook culturele en sociaalmaatschappelijke waarde voor bewoners en bezoekers. Zowel de bezoeker uit eigen stad, als de zakelijke, regionale, nationale en internationale bezoeker dragen bij aan economisch rendement en een levendige stad die haar slogan 'Delft, creating history' eer aan doet.

 

In Delft hebben we jaarlijks 4 miljoen bezoekers en zeker 12.000 congresmandagen. We zijn dus een aantrekkelijke toeristische bestemming. Van die 4 miljoen bezoekers komen er 3 miljoen uit Nederland en 1 miljoen uit het buitenland, voornamelijk Engeland, Duitsland en België. In onze hotelbedden liggen 60% zakelijke bezoekers en slechts 40% wordt beslapen door toeristen. In de rest van Nederland is dat precies andersom.

 

Toerisme draagt bij aan een goed vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven en aan het in standhouden van voorzieningen. Daarom is investeren in het toeristische beleid en bezoekersmanagement een investering in de toekomst van onze stad.

Die investering geven we vorm binnen het Platform Toerisme Delft. Een platform dat de volle breedte van de toeristische sector vertegenwoordigt en samenwerkt met andere stakeholders zoals de TU Delft (bijvoorbeeld als het zakelijk toerisme betreft) en bewoners (als het om de impact van toerisme op de leefbaarheid gaat).

 

In 2030 is het toerisme wereldwijd met 50% in omvang toegenomen en verwachten we ook in Delft een stijging van het aantal bezoekers. Om die stijging te managen en te benutten werken we met de volgende uitgangspunten:

 

• In 2030 profiteert iedereen in Delft van toerisme;

• De 5 B’s toerisme: Balans voor Bewoners, Bezoekers, Bedrijven en Bestuurders;

• Geen massatoerisme, maar gemanaged toerisme;

• Delft als duurzame toeristische topbestemming;

• Maximaliseren positieve impact, minimaliseren negatieve impact.

 

Wat hebben we nodig om hier handen en voeten aan te geven? Een krachtige visie op toerisme, een goede samenwerking in de stad met alle partners én voldoende budget om de juiste bezoekers, in de juiste aantallen, op de juiste momenten Delft te laten bezoeken. Daarom is de rode draad in de Visie Toerisme Delft 2020-2030 kwaliteit; kwaliteit van leven, kwaliteit van aanbod en kwaliteit van de bezoeker.

 

We verheugen ons nu al op alle Pablo’s, Adriaans en Rosa’s, want zij zijn de bezoekers die bij Delft passen.

 

Miriam Notten

Voorzitter Platform Toerisme Delft

 

In het Platform Toerisme Delft werken de Gemeente Delft, Bestuurlijk Overleg Binnenstad (BOB), Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Delft en de Stichting Toeristische Instellingen Delft samen. Delft Marketing is de strategisch adviseur van het platform.

 

 

 

 

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Café de Oude Jan

Heilige Geestkerkhof 4

2611 HP  Delft